Loading cart contents...
Bekijk mandje Afrekenen
subtotaal:  0,00

VERKOOPSVOORWAARDEN

Vanok bvba is een groothandel die niet verkoopt aan het grote publiek maar zich richt naar detailhandelaars, foorreizigers, scholen, instellingen en andere grootgebruikers. Daarom worden onze prijzen zonder BTW aangeduid. Elke bestelling geplaatst op de website van Vanok bvba is onderworpen aan de huidige algemene voorwaarden.

Registratie van klant en bestelling

De klant heeft de mogelijkheid een bestelling te plaatsen door zich eerst te identificeren via zijn e-mailadres en paswoord dat hij vooraf reeds via nieuwe registratie heeft aangemaakt. We verzoeken de klant het formulier dat wordt geopend in te vullen, door alle verplichte identificatiegegevens in te tikken, zoals zijn naam, voornaam, postadres, telefoonnummer, eventueel btw nummer en beroepsactiviteit. De klant dient zijn e-mailadres op te geven alsook een persoonlijk en vertrouwelijk wachtwoord dat hij zelf kiest. De klant moet dit wachtwoord opgeven om zich achteraf op de site te identificeren. Wanneer de klant een bestelling plaatst door tijdens de bestelprocedure te klikken op betalen, erkent de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat de klant deze onvoorwaardelijk aanvaardt. De algemene verkoopsvoorwaarden kunnen wijzigen. Bij het plaatsen van de bestelling kiest de klant de producten die hem interesseren en klikt op vakje ‘in winkelmand’

Wanneer de klant klikt op ‘winkelmand bekijken’, heeft hij/zij de mogelijk om een overzicht te zien van zijn/haar bestelling.

Een eventuele aanpassing van de bestelling kan tot voor het punt ‘afrekenen’.

Bij het aanklikken van de knop ‘afrekenen’ dient te klant zijn gegevens door te geven zoals:

-voornaam, achternaam, bedrijfsnaam of naam van organisatie, e-mail adres, telefoon, land, facturatie-en of leveringsadres, account gebruikersnaam en accountwachtwoord. Door te klikken op ‘place order’ gaat de klant akkoord met deze verkoopsvoorwaarden.

Definitieve bevestiging van de bestelling

Nadat de klant heeft afgerekend, is de bestelling definitief en niet meer wijzigbaar. Als de klant toch een fout vaststelt na het afrekenen, kan enkel via mail (heidi@vanok.be) een wijziging nog gebeuren.

Per kerende ontvangt de klant van de firma Vanok bvba een bevestiging per e-mail van zijn bestelling. Daarop staat: bestelbon nr., detail van de bestelling, betaald bedrag en leveringscondities.

De gegevens van de klant worden niet doorgegeven aan derden en dus enkel gebruikt door de Vanok bvba.

De factuur die aan de klant geadresseerd zal worden bij levering van het pakket zal dus de producten, alsook de eventuele verzendkosten van de bestelling omvatten.

betaling-en levering

De geleverde goederen blijven eigendom van de firma Vanok bvba tot volledige betaling van het factuurbedrag, desnoods verhoogd met intresten en administratieve kosten.

Het vervoer van de goederen is op risico van de klant. De verzendingskosten zijn gedeeltelijk ten laste van de klant. Levering houdt in, dat de zending geleverd wordt voor het magazijn of pand van de klant. Kiest de klant voor de optie ‘afhaling’, kan dit enkel in ons hoofdhuis, Ringlaan 16, 8520 in KUURNE.

Bestellingen worden behandeld onder voorbehoud van beschikbare voorraad.

PRIJzen en betalingsvoorwaarden

Al onze prijzen, vermeld in onze webshop, staan vermeld in EURO en zijn exclusief BTW. Ze zijn gewaarborgd onder voorbehoud van wijziging als gevolg van een drukfout of fouten die voortvloeien uit aanpassingen aan onze website. Onze prijzen en aanbiedingen zijn bestemd voor professionelen. Eventuele bijdragen zoals Recupel en BEBAT worden ingerekend in de eenheidsprijs per artikel op de website maar afzonderlijk op de factuur vermeld.

Bij niet-betaling is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlrente van 12% per jaar verschuldigd. Eveneens is van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 12% met een minimum van 50 EURO en een maximium van 1500 EURO.

Alle eventuele betwistingen worden door de rechtbank van Kortrijk beslecht.

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling.

veiligheid van de producten

Alle producten te koop aangeboden door Vanok bvba, zijn onderricht aan de Belgische en Europese wetgeving. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen met onze producten of verkeerdelijk gebruik van de producten door kinderen of onverantwoordelijke personen.

Al onze producten zijn voorzien van de wettelijke waarschuwingen.

KLACHT – TERUGZENDING

Klachten moeten schriftelijk binnen de twee dagen na factuurdatum gemeld worden.

Geleverde goederen kunnen niet teruggenomen worden zonder ons voorafgaand akkoord. De terugnamekosten zijn ten laste van de klant tenzij ze het gevolg zijn van een vergissing van onze diensten.

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE gegevens

Het opvragen van persoonlijke informatie voor de verkoop op afstand is verplicht, gezien deze informatie noodzakelijk is om de bestellingen te verwerken, te leveren en te factureren. Deze informatie is strikt vertrouwelijk. Bij het ontbreken van deze gegevens, wordt de bestelling afgewezen.

De klant heeft het recht zijn gegevens opgegeven bij de registratie, te wijzigen. Hiervoor kan de klant een e-mail sturen naar heidi@vanok.be.

De gegevens die verzameld worden mogen enkel gebruikt worden in het kader van de commerciële activiteit Vanok bvba.

Zodra u bij ons klant bent geworden, kunnen wij u commerciële aanbiedingen waarvan wij denken dat ze voor u interessant zijn, toesturen via alle kanalen. Bij het versturen van mails plaatsen we de identiteit, Vanok bvba of de commerciële aard van onze aanbieding duidelijk in het onderwerp van het bericht dat in outlook verschijnt.

Bij het versturen van deze mail bestaat de mogelijkheid u uit te schrijven dit enkel op aanvraag via mail naar amedee@vanok.be.

auteursrecht

De inhoud van de onlineshop is beschermd door het auteursrecht, door handelsmerken en door andere intellectuele eigendomsrechten. Individuele pagina’s kunnen worden afgedrukt, op voorwaarde dat auteursvermeldingen, handelsmerken of andere wettelijke beschermde vermeldingen niet worden verwijderd.

Vanok bvba verleent klanten uitsluitend voor persoonlijk gebruik toegang tot de website: www.vanok.be en behoudt het volledige en exclusieve eigendomsrecht van de verschillende gegevens die in het kader van de huidige overeenkomst overgedragen worden, op basis van de wet van 31 augustus 1998 inzake de juridische bescherming van databanken (wet die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 in Belgisch recht omzet). Hoewel Vanok bvba de grootste aandacht heeft besteed aan het creëren en realiseren van haar site, kan ze niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden. Vanok bvba kan de informatie meegegeven op de site ten alle tijden wijzigen zonder enige voorafgaande kennisgeving. Vanok bvba zal alle inspanningen leveren om virussen te voorkomen. Algemene voorwaarden van de Vanok bvba kunnen ten allen tijde worden aangepast en/of aangevuld zonder voorafgaande kennisgeving

Toepasselijk recht en rechtspraak

Deze algemene voorwaarden en overeenkomsten die op basis hiervan worden opgesteld, worden geregeld door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken te Kortrijk (België) zijn bevoegd om hierover recht te spreken.

CONTACT

Vanok bvba

Ringlaan 16

B-8520 KUURNE

BELGIE

Tel: (+32) 56 35 13 10

Fax: (+32) 56 35 78 21

BTW nummer BE 0405.376.163

betalingsgegevens
IBAN: BE89001760577985
BIC: GEBABEBB

E-MAIL:

info commerciële vragen: heidi@vanok.be

info betaling en facturatie: heidi@vanok.be /  amedee@vanok.be

klachtmelding: amedee@vanok.be